Kergliiklustee eskiisprojekt on olemas!

Põhja Regionaalne Maanteeamet’iga on Keila Vallavalitsus sõlminud koostööleppe mis puudutab Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna mnt km  26,668 – 36.828 rekonstrueerimist ja kergliiklustee projekteerimist ja osalist rajamist. Keila Vallavalitsusel on hea meel ütelda, et...

Põhja Regionaalne Maanteeamet’iga on Keila Vallavalitsus sõlminud koostööleppe mis puudutab Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna mnt km  26,668 – 36.828 rekonstrueerimist ja kergliiklustee projekteerimist ja osalist rajamist. Keila Vallavalitsusel on hea meel ütelda, et esimene eskiisjoonis on juba laual mis on aluseks jätkuvale projekteerimisele. Plaanitud on I etapina teostada Maanteeameti poolt maantee rekonstrueerimine Kloogarannast kuni Keila-Joani ning rajada koostöös Keila vallaga kergliiklustee Kloogarannast Laulasmaa’ni (Tornimäe bussipeatuseni). Teede projekteerimine peaks läbi saama 2012 aastal ja lootuses, et kogu eeltöö protsess on sujuv ja tulemuslik alustatakse töödega 2013 aastal. Vaata uudist KEILA VALD .

Läbi Laulasmaa on planeeritud kergliiklustee. Laulasmaa külaselts on esitanud aasta tagasi ettepanekud kergliiklustee projekteerimisel   võimalike vajalike tähelepanekutega.  Vaatame koos kõik need ettepanekud veel üle ja teeme koostööd vallavalitsusega, et  soovid, mõtted teoks saaksid. Teeme koos kergliiklustee! Üleskutse maanteega piirnevate kinnistuomanikele ja organisatsioonidele: Saame lähiajal kokku , vaatame üle tehtud , osaleme avalikel aruteludel ning selgitame välja probleemid, mis takistavad meil siin Laulasmaa külas kergliiklustee rajamist! Võtke meiega ühendust juhatus@laulasmaa.ee . Leiame koos ühised seisukohad, mis võimaldaksid edukalt projekti elluviimise.  Koostöö leiab lahendused ja aitab arengule!

About admin